Home - Geschiedenis

 

Rijnsaterwoudse Tafeltennisclub

 

Opgericht 14 december 1953

 

Dit is de website van de

Rijnsaterwoudse

Tafeltennis

Club.

Een korte geschiedschrijving van de tafeltennisvereniging R.T.C.

 

In het najaar van 1953 werd door een paar dorpsgenoten overwogen of het niet mogelijk was een sportclub op te richten om de barre winters door te komen. Gevoetbald werd er al regelmatig, maar dit was meer een zomerse aangelegenheid.

Er werd gedacht aan een tafeltennisvereniging.

Om aan een clublokaal te komen werd er contact gezocht met het toenmalige bestuur van de Bondsspaarbank, die eigenaar was van het Nutsgebouw.

Ook werd er contact gezocht met de toenmalige beheerder de fam. Mokkenstorm, die zich meteen enthousi­ast toonde voor dit initia­tief. Op 14 dec. 1953 werd er een oprichtingsver­gade­ring belegd in het Nutsgebouw, waarbij o.a. aanwezig waren Co van Dorp als penning­meester en Jaap Kinkel als voorzitter en een twaalftal dorpsgenoten die een tafeltennisvereniging wel zag zitten.

De zaalhuur werd gesteld op ¦ 1,- per week, die natuurlijk d.m.v. de contributie opgebracht moest worden.

Andere kosten waren natuurlijk de speeltafels, netjes en balletjes.

De eerste tafeltennistafel werd op de zuivere speelafmetingen gemaakt door de heer Bertus Boogaard.

De contributie werd bepaald op ¦ 0,25 per week waarvoor, in eerste instantie, op één avond per week kon worden gespeeld.

 

Het ledental werd al snel uitgebreid met 12 leden, die afkomstig waren van het Baggerbedrijf Dikkeboom en Sybrandy uit Friesland. Dit bedrijf haalde in 1954 het zand uit de zandwinputten in de Braassem, dezelfde gaten die nu door "de baggerstort" gedempt zijn. De werknemers van dit bedrijf woonden in woonarken die in het "Meer­gat" en bij jachthaven "Meerzicht" lagen. Deze aan­winst was zeer welkom, om de clubkas te spekken en enige tafeltennistafels aan te schaffen.

 

In sept. 1954 werd er al deelgenomen aan de N.T.T.B. competitie wedstrijden in de afdeling den Haag.

Er werd gestart met 4 heren teams, waarvan één team met de twee dames, Nel Boogaard en Klazien Kinkel, die speciaal toestemming van de Bond nodig hadden om bij de heren uit te kunnen komen.

De eerste wedstrijd werd thuis ge­speeld tegen 4 teams van Reflex - Lisse.

Al snel werden er diverse kampioenschappen behaald.

In 1957-58 werd het eerste team, dat bestond uit de gebroeders Cor en Piet Bouwmeester, C. van de Meer en J. de Wagenaar, kampioen in de tweede klasse.

 

De competitie van het seizoen 1961 - 1962 werd voor R.T.C. één van de grootste successen in haar bestaan. Het eerste herenteam werd kampioen van de eerste klasse. Er moest nu een promotiecompetitie worden gespeeld met de verenigingen Barna, Vriendenschaar en U.B.T.V. om de hogere gelegen klasse te bereiken. R.T.C. en Barna waren de sterksten en zij mochten in de landelijke competitie gaan spelen.

 

Nu braken ook de luxere tijden aan. Men ging in de regio op de fiets of bromfiets naar de te bezoeken verenigingen en men kwam daar vaak half verkleumd aan, maar dit was natuurlijk gelijk een goede warming-up. Nu men landelijk ging spelen vond er vervoer plaats door de heren G. Mokkenstorm en Th. van Luling sr., die in het bezit waren van een luxe auto.

 

Nadat een derde dame zich als lid had aangemeld, kon er een damesteam samengesteld worden voor de competitie. Voor het seizoen 1957-1958 had dit als resultaat het kampioenschap van de vierde klasse N.T.T.B. afd. Den Haag. Zij promoveerden automatisch naar de derde klasse.

 

In het seizoen 1960 - 61 deden de dames mee aan de bekerwedstrijden van de afdeling Den Haag derde / vierde klasse. In de finale wisten onze dames te winnen van Batswingers uit Den Haag en zij konden de fel begeerde beker meenemen naar de "Domstad".

In het zelfde jaar promoveerden zij naar de eerste klasse van de afd. Den Haag.

 

De eerste junioren bij R.T.C. traden aan in het seizoen 1959 - 1960.

In 1960-1961 werd het kampioenschap van de derde klasse in de afd. Den Haag behaald.

 

R.T.C. heeft ook nog internationale ervaring opgedaan in onderlinge wedstrijden tegen de tafeltennisverenging  Pinquin uit Leuven in België. Gedurende de jaren 1979 t/m 1984 werd er afwisselend in Rijnsaterwoude of in Leuven gespeeld. R.T.C. heeft maar één keer in al die jaren deze ontmoeting gewonnen. Ondanks het bijna altijd verlies van R.T.C. waren het gezellige en ontspannende weekeinden.

 

R.T.C. heeft in de loop der jaren heel wat aanvullende werkzaamheden verricht om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen. Er werd in de vijftiger en zestiger jaren heel wat afgeplakt aan Persil emmertjes. Iedere volgeplakte kaart bracht ¦ 0,80 cent op.

In de zeventiger jaren werden er heel wat donateurs gestrikt voor¦ 2,50 per jaar.

In het dorp hadden we 70 donateurs.

 

Vanaf midden jaren zeventig begon R.T.C. met het organiseren van klaverjasavonden, want een zaalhuur van ¦ 375,- per jaar voor het Nutsgebouw steeg ineens naar ¦ 7500,- per jaar voor de Meerkant.

Naast de aanvang van het klaverjassen, verdubbelde ook voor alle leden de contributie.

In verband met de gestegen huur werd er voor het eerst in 1977 een bazar gehouden.

Dit evenement kwam om de twee jaar terug, voor het laatst in 1987.

Tot slot werd in het jaar 1987 een nieuwe bron van inkomen aangeboord. Een jaarlijkse loterij, waarvan de trekking ieder jaar tijdens de boutavond van het klaverjassen plaats vindt.

 

De contributies, de opbrengst van het klaverjassen, de opbrengst van de bar, zijn nu nog de kurken waar R.T.C. financieel op drijft.

We kunnen rustig zeggen dat de vereniging nagenoeg geheel direct en indirect in stand werd en wordt gehouden door de inwoners van Rijnsaterwoude.

Bestuurlijk gezien heeft R.T.C. het grootste gedeelte van zijn drijfvermogen te danken, zonder de overige bestuursleden iets te kort te doen, in de begin jaren aan Joop de Wagenaar en daarna de twee voorzitters die jarenlang aan het roer hebben gestaan Willem Pet en Jannie Zwetsloot.

 

Indien je ook zou willen tafeltennissen bij R.T.C. kom dan eens langs op een van de speelavonden. Je bent van harte welkom .

Purus vitae dolor ut eu - Urna pulvinar suspendisse